Skip to content

Imbolc

Aquesta festivitat se celebra el 2 de febrer, en aquest moment la Gran Mare es recupera per haver donat a llum al Gran Pare, que ara és un nadó que comença a enfortir-se. Veiem com els dies comencen a allargar-se, baix de la neu i de la terra gelada les plantes comencen a enfortir-se i a brotar.

Al món mediterrani podem vore el verd dels cereals com el blat i l’ordi, fins i tot per sota la neu, vorem petites plantes verdes que ens donen l’esperança d’un acabament de l’Hivern pròxim i de l’arribada de la Primavera.

Aquesta celebració és una festa de la purificació després de la vida reclosa de l’Hivern a través del poder renovador del Sol. És una festa de la llum i de la fertilitat. També és u bon moment per a realitzar les Iniciacions en la Wicca i l’autodedicació.