Skip to content

Coven Boires de PonentLleida, Catalunya

Roda del any, propietat del " Museum of Witchcraft, Boscastle. "

La roda del any

Les nostres festivitats, on rendim homenatge a la natura, el cicle de la vida i els deus.

Coven Boires de Ponent

Mes informació sobre el nostre coven Wiccà a Lleida

Tallers i activitats

Troba mes informació sobre les nostres activitats públiques aquí.

Que aquells que cerquen el coneixement el trobin en l’aire que ens envolta, el somriure del aigua, l’escalfor del sol i l’abraç de la terra.

So mote it be.

Copyrights
La roda del any es propietat del Museu de Magia i Bruixería de Boscastle.